За нас

„Ексергия Макс” ЕООД е създадена и регистрирана през 2003 г. за реализиране на иновационни проекти, водещи до икономии в топлоенергетиката и промишлеността.

„Ексергия Макс” ЕООД е лидер в проектиране, изработване и пуск и настройка на въздухонагреватели и економайзери с топлинни тръби.

Фирмата извършва:

  • Пред-инвестиционни проучвания и бизнес планове за изграждане на енергийни обекти (ТЕЦ, централи на биомаса, вятърни централи, централи и инсталации на природен газ, слънчеви и геотермални и термопомпени инсталации)
  • Енергийни одити, техникоикономически анализи и планове за рационално използване на енергията на промишлени обекти
  • Създаване и управление на ЕСКО-фирми
  • Консултации и подготовка на документация за външно финансиране при изграждане на енергийни обекти

Девизът на "Ексергия Макс" е: Вашият бизнес е свързан с използване на енергия, нашият – с максималното й оползотворяване!

Основни партньори на фирмата са: