Сертифициран Одитор

 Ексергия макс е сетифициран одитор в сферата на енергияния одит.